BEN JÁ MÍNA a indiáni

Starší sourozenci Bena a Míny byli v létě na táboře, kde si hráli na indiány. Na podzim přijdou společně s Benem a Mínou na schůzku. Jsou oblečení v indiánském a mají s sebou indiánské předměty, které chtějí ukázat mladším kamarádům. Společně si vypráví o zážitcích z tábora a o indiánech. Každá z rubrik časopisu zpracovává určité části indiánského života.

V tomto ročníku uvádíme dvě novinky. Jednou z nich je vytvoření místa pro podepsání časopisu (v tomto čísle to je obláček nad názvem časopisu).

Další novinkou je zkrácená rubrika Fotopředstavovačka na jednu stránku. Druhá stránka je nyní Pracovním listem. Jednoduchá aktivita pro předškoláky, kterou by mohli po zadání zvládnout sami. Pracovní list se bude zaměřovat na grafomotoriku, zrakové vnímání, předmatematické představy.